top of page

Private Investigations

Het meest complete allround detectivekantoor!

Private Investigations is uniek in haar werking. Naast experten in observatie en schaduwen, beschikken we over een eigen cyber crime unit, een forensisch en technisch labo.

Omgangsregeling kinderen. Hoe zit dat?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, is het beter dat ze in onderling overleg beslissingen nemen wat de kinderen betreft (woonplaats, verblijfsmodaliteiten…).


Zo blijven de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen en nemen ze samen belangrijke beslissingen rond gezondheid, opvoeding, opleiding, vrije tijd en religieuze of filosofische oriëntatie van het kind.​"Wanneer de ouders het niet eens worden, wordt de zaak voor de familierechtbank gebracht."

Die zal in de eerste plaats aanraden om het geschil te beslechten via verzoening, bemiddeling of elke andere vorm van minnelijke oplossing van conflicten.


Minderjarige kinderen hebben het recht om gehoord te worden door een rechter wat betreft het ouderlijk gezag, het verblijf en het recht op persoonlijk contact.


​De familierechtbank doet dan een uitspraak in het belang van het kind over een aantal punten:


  • de woonplaats

  • de verblijfsmodaliteiten

  • de uitoefening van het ouderlijk gezag

  • het onderhoudsgeld 


Omgangsrecht voor de grootouders


​Vaak verliezen de grootouders contact met hun kleinkinderen bij de feitelijke scheiding of echtscheiding van hun zoon of dochter. Sinds de wet van 13 april 1995 kunnen de grootouders en met hen elke persoon die een bijzondere band met een kind heeft zich tot de familierechtbank wenden om een omgangsrecht af te dwingen.


​Grootouders hebben uiteraard een beperkter omgangsrecht dan een gescheiden vader of moeder, vaak wordt een omgangsrecht toegestaan voor 1 dag per maand en wat langer (2-3 dagen) tijdens de schoolvakanties.


​"In uitzonderlijke omstandigheden zal de rechter aan de grootouders een omgangsrecht weigeren."

Wat Private Investigations voor u kan betekenen?


​Als je serieuze redenen hebt kun je aan de familierechtbank vragen aan het omgangsrecht van je (ex)echtgenoot bepaalde beperkingen te verbinden of het te verbieden.

Private Investigations verzamelt hiervoor de nodige bewijslast en maakt hiervoor de nodige verslagen op.


​Voorbeelden


  • Je bent bang dat hij de kinderen zou ontvoeren: je kunt vragen dat het omgangsrecht bij jou thuis, of bij je ouders, of bij een vertrouwenspersoon zou doorgaan.

  • ​Je (ex)echtgenoot is weggelopen met zijn/haar nieuwe relatie: je kunt vragen dat het bezoekrecht alleen in afwezigheid van die persoon zou doorgaan.

  • Je (ex)echtgenoot heeft een alcoholprobleem: je vraagt dat hij/zij de kinderen niet met de auto zou mogen vervoeren, en dat hij/zij verbod krijgt om ermee op café te gaan.

  • ​Je (ex)echtgenoot is gewelddadig tegenover de kinderen, of heeft ze seksueel benaderd: je staat erop dat het bezoekrecht alleen maar mag doorgaan in het bijzijn van een vertrouwenspersoon.


Beter voorkomen dan genezen

“Als je serieuze redenen hebt kun je aan de familierechtbank vragen aan het omgangsrecht van je (ex)echtgenoot bepaalde beperkingen te verbinden of het te verbieden."

Zijn er verschillende signalen dat je waarneemt? Contacteer ons vandaag nog en stap uit de onzekerheid. Discretie gewaarborgd en betaalbaar.bottom of page