top of page

Private Investigations

Het meest complete allround detectivekantoor!

Private Investigations is uniek in haar werking. Naast experten in observatie en schaduwen, beschikken we over een eigen cyber crime unit, een forensisch en technisch labo.

Omgangsregeling kinderen. Hoe zit dat?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, is het beter dat ze in onderling overleg beslissingen nemen wat de kinderen betreft (woonplaats, verblijfsmodaliteiten…).


Zo blijven de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen en nemen ze samen belangrijke beslissingen rond gezondheid, opvoeding, opleiding, vrije tijd en religieuze of filosofische oriëntatie van het kind.​"Wanneer de ouders het niet eens worden, wordt de zaak voor de familierechtbank gebracht."

Die zal in de eerste plaats aanraden om het geschil te beslechten via verzoening, bemiddeling of elke andere vorm van minnelijke oplossing van conflicten.


Minderjarige kinderen hebben het recht om gehoord te worden door een rechter wat betreft het ouderlijk gezag, het verblijf en het recht op persoonlijk contact.


​De familierechtbank doet dan een uitspraak in het belang van het kind over een aantal punten:


  • de woonplaats

  • de verblijfsmodaliteiten

  • de uitoefening van het ouderlijk gezag

    <