top of page

Private Investigations

Het meest complete allround detectivekantoor!

Private Investigations is uniek in haar werking. Naast experten in observatie en schaduwen, beschikken we over een eigen cyber crime unit, een forensisch en technisch labo.

Parentale ontvoering... De nachtmerrie van elke ouder!

Wat is parentale ontvoering?


Uw kind werd overgebracht naar of wordt vastgehouden in één van de landen die gebonden zijn door het verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.


Uw kind is jonger dan 16 jaar.


Vóór de overbrenging had uw kind zijn gewone verblijfplaats in België (of in een ander land dat gebonden is door het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen).


"De gewone verblijfplaats is niet noodzakelijk de plaats waar het kind officieel in de bevolkingsregisters is ingeschreven. De gewone verblijfplaats is een feitelijk begrip."

​Het begrip 'gewone verblijfplaats' wordt niet omschreven in het Verdrag van 's-Gravenhage. In de meeste gevallen is de gewone verblijfplaats van het kind daar waar het leven van het kind zich sinds enige tijd daadwerkelijk afspeelde (woning, school, medische onderzoeken, sociaal leven, sportieve en culturele activiteiten ...). De gewone verblijfplaats van het kind kan ook de plaats zijn waar het leven van het kind zich sinds korte tijd afspeelde, met de bedoeling evenwel dat dit voor een zekere tijd zou zijn."U hebt geen toestemming gegeven voor de wijziging van de verblijfplaats van het